สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

visibility 696
          วันที่ 5 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้มอบหมายให้ นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
โดยภายในงานได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ที่มีการนำศิลปแม่ไม้มวยไทยท่วงท่าต่างๆ มาประยุกต์ใช้ประกอบเข้ากับจังหวะเพลง และการแสดง “เทิดไท้วชิรเกล้า 72 พรรษามหามิ่งมงคล” จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากวงดนตรีจิตอาสา กองบิน 41, การวาดภาพเทิดพระเกียรติด้วยฝีมือของเด็กนักเรียน และยังมีการฉายหนังกลางแปลงสารคดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230