สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจสวัสดิภาพสัตว์สมาคมสวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” The SEAZA Animal Welfare Auditors Training Workshop

visibility 1,232

วันที่ 22 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ในท์ซาฟารี เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิภาพสัตว์และจริยธรรม หรือ AWEC SEAZA (Animal Welfare and Ethics Committee) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Wild Welfare จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจสวัสดิภาพสัตว์สมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” The SEAZA Animal Welfare Auditors Training Workshop ในระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับและได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดอบรมในระดับนานาชาติ ประจำภูมิภาคอาเซียน โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 และมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อพัฒนามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ในระดับอาเซียน สำหรับสัตว์ที่อยู่ในความดูแล ซึ่งรวมถึงการรักษาความต้องการทางกายภาพและพฤติกรรมของสัตว์ ซึ่งในระหว่างการฝึกอบรมนี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ลงพื้นที่จริงบริเวณส่วนแสดง และเบื้องหลังการดูแลสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อจะได้นำไปพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของสวนสัตว์ ในเขตภูมิภาคอาเซียนในอนาคต ต่อไป  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230