สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนครร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

visibility 2,034

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมเชิญชวนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อร่วมบริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน
นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้สภากาชาด และโรงพยาบาลทั่วประเทศ ขาดแคลนโลหิต ดังนั้นสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงร่วมกับสภาชาดไทย ในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต แบบ New Normal เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และเพิ่มปริมาณโลหิตแก่สภากาชาดไทย โดยมีบุคลากร และประชาชน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ทั้งหมด 58 คน ได้รับบริจาคโลหิต 45 ยูนิต มีผู้บริจาคอวัยวะ 2 คน และบริจาคดวงตา 2คน
ทั้งนี้สำหรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนผู้บริจาคโลหิตในแต่ละช่วงเวลา พร้อมจัดฉากกั้นเว้นระยะห่างของพื้นที่ รวมทั้งการคัดกรองผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทุกคน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับการเปิดให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ยังไม่มีกำหนดวันเวลาที่ชัดเจน โดยในช่วงระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมของพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมให้บุคลากรทยอยฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ได้มากที่สุด โดยสามารถติดตามข่าวสารการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ที่
Facebook : เชียงใหมไ่นท์ซาฟารี chiangmainightsafari  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200