สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ของดรับของขวัญ“NO GIFT POLICY”

visibility 8,425
เนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ของดรับของขวัญ เพื่อแสดงเจตจำนงการดำเนินงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต “NO GIFT POLICY”
โดยขอรับความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือส่งคำอวยพรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200