สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การจ้างดำเนินการประกวดหุ่นนิทรรศการซาฟารีจากวัสดุธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 4,933
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200