สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ขอจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน

visibility 1,371

ขอจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230