สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบปรับปรุงผังแม่บทภูมิสถาปัตยกรรมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

visibility 1,284

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230