สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2559-2561) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

visibility 671

เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักบริหารงานกลาง  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300