สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบวงเวียนช้างวารีกุญชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 2,094
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230