สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมอุปกรณ์

visibility 1,411

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมอุปกรณ์  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230