สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที 1 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

visibility 7,038

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที 1 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

cloud_download
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที 1 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230