สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ประจำปี งบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564)

visibility 2,929

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ประจำปี งบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564)

cloud_download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ประจำปี งบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200