สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบเสมือน Hardware+Software Vxrail 3 Node (Virtual Machine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

visibility 1,633
cloud_download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบเสมือน Hardware+Software Vxrail 3 Node (Virtual Machine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230