สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศยกเลิก การประกาศประกวดราคาซื้อยางรถยนต์, ยางรถบรรทุก และแบตเตอรี่ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 8,701
cloud_download
ประกาศยกเลิก การประกาศประกวดราคาซื้อยางรถยนต์, ยางรถบรรทุก และแบตเตอรี่ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230