สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศยกเลิก การประกาศประกวดราคาซื้อยางรถยนต์, ยางรถบรรทุก และแบตเตอรี่ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 352
cloud_download
ประกาศยกเลิก การประกาศประกวดราคาซื้อยางรถยนต์, ยางรถบรรทุก และแบตเตอรี่ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230