สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลงชนิดดีเซล B7 และชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

visibility 3,215

ประกาศ สพค. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลงชนิดดีเซล B7 และชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

cloud_download
ประกาศ สพค. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลงชนิดดีเซล B7 และชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200