สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))

visibility 463
cloud_download
https://pinkanakorn.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง-โควิด19-1.pdf

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230