สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบและประมาณการราคา งานปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนา และการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหมไนท์ซาฟารี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

visibility 7,387

กเลิกประกาศ จ้างออกแบบและประมาณการราคา งานปรับปรุงกลุ่มอาคารลานนา และการปรับปรุงภูมิทัศน์เชียงใหมไนท์ซาฟารี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

cloud_download
ดาวน์โหลดเอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230