สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สอบราคาจัดซื้อเก้าอี้ไม้ขาอัลลอยด์ ครั้งที่ 2

visibility 1,226

สอบราคาจัดซื้อเก้าอี้ไม้ขาอัลลอยด์ ครั้งที่ 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230