สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาจ้างการประชาสัมพันธ์ในสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น

visibility 4,049
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200