สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดประติมากรรมโถงทางเข้าอาคารลานนา โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 2,249
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230