สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาจ้างฝึกและแสดง Night Predators Show ประจำปี 2563 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

visibility 3,452
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200