สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ฟังระดับวัยรุ่น-นักศึกษา สถานีวิทยุ XFM Chiangmai 94.5 MHz.

visibility 4,234
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200