สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาจ้างเหมาการแสดงกิจกรรมโชว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

visibility 3,355
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200