สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาจ้างเหมาดำเนินการขนอาหารสัตว์ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

visibility 1,965
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200