สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

visibility 2,445

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560

  • การฝึกอบรม สัมมานา
  • การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
  • การจ้างที่ปรึกษา
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
มกราคม 2560

cloud_download
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300