สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบ บก.01 งานจ้างปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 3,844

แบบ บก.01 งานจ้างปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

cloud_download
https://pinkanakorn.or.th/wp-content/uploads/2024/04/แบบ-บก.01-งานจ้างปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.pdf


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230