สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบ บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1 รายการ จำนวน 2 คัน

visibility 4,905
cloud_download
แบบ บก.06 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1 รายการ จำนวน 2 คัน


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230