สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) คือหน่วยงานอะไร

เว็บบอร์ดสำนักงานพัฒนาพิงคนครหมวดหมู่: ทั่วไปสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) คือหน่วยงานอะไร
preeda Staff asked 6 months ago

เราเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 15 ก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556  เรียกเราย่อๆว่า สพค. หรือ PDA


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300