สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230