สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาจ้าง ฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี 2563 ระยะเวลาตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562

visibility 3,414
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200